Påbud om alkolås i buss og minibuss på høring

Påbud om alkolås i buss og minibuss på høring

Blir påbudt i buss og minibuss

Skal øke tryggheten for passasjerer.0