Over 40 mill. i forskjell på bud til Samarundkjøringen

Over 40 mill. i forskjell på bud til Samarundkjøringen

FOTO: Tomas Rolland

Fire vil bygge stort delprosjekt i Harstadpakken.0