Oppsiktsvekkende nedgang i sykefravær

Fra 24% til litt over 4% på halvannet år!0