Oppdrettsanlegg i hele øyriket

Oppdrettsanlegg i hele øyriket

INFORMERTE: Jan Inge Lakså, enhetsleder for areal og byggeplan i Harstad kommune, kom til Bjarkøy og gjennomgikk Kystplanen. FOTO: Liv Karin Edvardsen

Mange perler utsett som "flott for oppdrett".0