Om Lytix, om et betalingskort verdt 85 millioner, pluss mye mer

Om Lytix, om et betalingskort verdt 85 millioner,  pluss mye mer

 

Mon tro hva som står i morgendagens papiravis?0