"Ole" har mørkelagt Lofoten

Store ødeleggelser allerede. Kan ta timer å få strømmen tilbake0