Øker produksjonen på Goliat

Øker produksjonen på Goliat

Snadd skal bores fra Goliats undervannsinfrastruktur og produseres på plattformen. Dette øker den beregnede totalproduksjonen fra Goliat til cirka 32 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (ca 200 millioner fat), hovedsakelig olje. FOTO: illustrasjon: Eni

Forventer også flere brønner.0