Øker beredskapen på Bjørnfjell, Evenes og Ofotbanen

Midtre Hålogaland politidistrikt øker etter trusselvurderingen fra PST beredskapen på grenseovergangen på Bjørnfjell, flyplassen på Evenes og på Ofotbanen.0