Nymesteren presenterte seg

Nymesteren presenterte seg

POLITIMESTER: Kommunestyret i Harstad fikk i går møte den nye politimesteren for regionen. Fra 1.mai overtar Ole B. Sæverud.

Fra 1.mai er Ole B. Sæverud. Politimester i Troms Politidistrikt, også mester for Midtre Hålogaland.0