Norsken og dansken og svensken

Norsken og dansken og svensken

Snart slutt på ventetiden i Ibestad kirke? Fire har søkt prestestillingen. FOTO: Wikipedia

Nordisk interesse for prestestillingen i Ibestad0