Norske fiskeeksportører mister leveranser for 5,6 milliarder

Norske fiskeeksportører mister leveranser for 5,6 milliarder

 

Russland , en av de største importørene av norsk hvitfisk innfører delvis importforbud fra i dag.0