Normalinntekt gir under 5000 kr. igjen til mat og klær før nye bompengetakster!

Normalinntekt gir under 5000 kr.  igjen til mat og klær før nye bompengetakster!

Regnestykket etter nye bompengesatser.

Kommentar og spørsmål i forbindelse med 900 millionerkroners-overskridelsen.0