Nordnorsk nettverk

Nordnorsk nettverk

Førsteamanuensis Harald Torsteinsen deltar i nettverket fra HiH, sammen med førsteamanuensene Trude Høgvod Olsen og Grete Hagebakken FOTO: Kjetil Nilsen, HIH

Forskere fra viktige nordnorske fagmiljøer innen organisasjon og ledelse var nylig samlet til tettere samarbeid på Høgskolen i Harstad.0