Newtonrommet berget

Realfagsastning utløser penger til videre drift.0