Nesten i rute tross sprengstoffet

Nesten i rute tross sprengstoffet

TAR FORM: Den store, nye landfyllinga i Harstadbotn begynner å ta form.

Landfyllingen som foregår i Seljestadfjæra har blitt noe forsinket som følge av funnene av sprengstoff, men går forøvrig som planlagt.0