UD-midler til Nord-Norge

UD-midler til Nord-Norge

Fra venstre: Caroline Andreassen, Kunnskapsparken Helgeland, Annette Ekman, Kunnskapsparken Nord, Torbjørn Aag, Kunnskapsparken Helgeland og Silje Wadsworth, Kunnskapsparken Nord. FOTO: Gunnar Lund, Kunnskapsparken Nord

Utenriksdepartementet har bevilget Barents 2020-midler til et forprosjekt som skal undersøke behovet for kompetansearbeidskraft i nordnorske bedrifter. Prosjektleder er Kunnskapsparken Nord, og Kunnskapsparken Helgeland er samarbeidspartner.0