Trondenes Boligpark blir bygd

Trondenes Boligpark blir bygd

Illustrasjonen som viser at 7 leiligheter ble solgt rett etter salgsstarten. Etter at denne ble laget, er det solgt 1 til, slik at totalt antall solgte leiligheter akkurat nå er 8. FOTO: Illustrasjon Sivilingeniør VANG AS

– Det har vært en god salgsstart, og prosjektet realiseres0