Tidenes asfaltsesong i nord

Tidenes asfaltsesong i nord

585 nordnorske kilometer har fått nytt dekke i år. Her fra asfaltering i Nord-Troms i september. FOTO: Statens Vegvesen

I år har det luktet asfalt over hele Nord-Norge. Totalt har 585 kilometer veg fått nytt dekke.0