Telenor: Slik kan du beskytte deg

Umulig å vite om du er koblet til falsk basestasjon0