Studentåpning ved Norges brannskole.

Studentåpning ved Norges brannskole.

FOTO: Norges Brannskole

Hørt om Bachelor i Internasjonal Beredskap? Ved Brannskolen på Fjelldal er det kø.0