Søndagsåpne butikker gir dyrere matvarer

Søndagsåpne butikker gir dyrere matvarer

Dyrt med søndagsåpent

Det konkluderer Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning med i en ny beregning.0