Sjefen går på dagen etter masseoppsigelser

Sjefen går på dagen etter masseoppsigelser

SA OPP: Jan-Are Gudbrandsen sa opp som daglig leder for Aibels Harstad-kontor i forrige uke, og har nå fratrådt. FOTO: Aibel

- Umulig å fortsette etter dette0