Partneravtale med Innovasjon Norge

Partneravtale med Innovasjon Norge

F.v: Næringskonsulent Ole Pedersen-Dyrstad, Idèminister Kirstin Johansen, Ordfører Dag Sigurd Brustind, Spesialrådgiver IN Hans-Tore Nilsen og rådmann Helge Høve FOTO: Ibestad Kommune

Ibestad kommune og Innovasjon Norge (IN) undertegnet i dag en partnerskapsavtale.0