Økt innsats for bedre tungtransport

Økt innsats for bedre tungtransport

 

PRESSEMELDING: Økt kontrollaktivitet og tiltak for tryggere tungtransport og bedre framkommelighet på vegene i Nord-Norge er et satsingsområde for Statens vegvesen.0