Nord-Norge vil stå for Norges største produksjon av olje og gass

Nord-Norge vil stå for Norges største produksjon av olje og gass

De var oppstemt, alle fem. Fra venstre Karsten Nestvold (direktør Nordland-Innovasjon Norge), Trine Bredal Hauan (adm dir Pro Barents), Kjell Giæver (direktør Petro Arctic), Jarand Rystad (daglig leder Rystad Energy) og Trond Slettbakk (direktør Kunnskapsparken Nord) FOTO: Knut Ivar Mikalsen

– En nedgang i produksjon av olje og gass i Nordsjøen samtidig som produksjon fra Barentshavet og Norskehavet Nord øker, vil medføre at mer enn 50% av norsk olje- og gassproduksjon vil skje på sokkelen utenfor Nord-Norge0