Nasjonal studentundersøking

Nasjonal studentundersøking

Kvaliteteskoordinator Bjørn Vang FOTO: Kjetil Nilsen, HIH

Korleis oppfattar norske studentar studiekvaliteten?0