Nå kommer bøndene

Nå kommer bøndene

Passerer gjennom byen nå klokken halv elleve

Klokka halv elleve rullet de inn i byen med det de måtte ha av traktorer og møkkerhengere.0