Mer politisk styring av sentrumsplan-arbeidet

Mer politisk styring av  sentrumsplan-arbeidet

 

Styret i Harstad Høyre har i møte 19.11.2014 vedtatt følgende uttalelse:0