Hvem får bygge Bjarkøyforbindelsen?

Hvem får bygge Bjarkøyforbindelsen?

Den første entreprisen/tilbudet gjelder bygging av en undersjøisk tunnel, sjøfyllinger og veg i dagen.

Det er i dag foretatt åpning av anbudene på første entreprise knyttet til byggingen av Bjarkøyforbindelsen.0