Folkemøte om oppdrett ved Sandsøy

Folkemøte om oppdrett ved Sandsøy

Illustrasjon FOTO: wikipedia.org

Fredag 10.mai arrangerer Harstad Fiskarlag et folkemøte på Sandsøy0