Beredskapslogistikk?

Beredskapslogistikk?

Bildet illustrerer redningskapasitet for mannskapstransport til mulige framtidige offshore installasjoner langt til havs i arktisk farvann. Flykorridor tegnet med rødt; strategisk plasserte redningsfartøy markert som blå figurer. FOTO: Brachner illustrasjon

- Håper jeg kan bidra til å gjøre verden litt tryggere, sa Marcus Brachner da han tok fatt på sitt forskningsprosjekt innen beredskapslogistikk i fjor. Nå har han allerede noe å vise til.0