40 millioner for å styrke reiselivet i nord

40 millioner for å styrke reiselivet i nord

May Kristin Vespestad og Øystein Normann FOTO: Kjetil Nilsen, HIH

Norges største forskningsprosjekt innen reiselivet – Opplevelser i nord – er videreført med tre nye år og 40 millioner kroner.0