130 mister jobben i forsvaret i Nord-Norge

130 mister jobben i forsvaret i Nord-Norge

 

Legger rengjøring ut på anbud.0