Har Engenes reddet norsk lakseseksport til Kina?

Kina er igjen i dialog om laksen. Den kinesiske ambassadørene "elsk" på Ibestad kan ha vært nøkkelen.0