Denne skal utkonkurrere veitransportørene

Denne skal utkonkurrere veitransportørene

Skjermdump doga.no

Norsk skipsinnovasjon skal parkere vogntogene.0