Blomstrande bedriftsidear

Blomstrande bedriftsidear

Rune Dreyer og Katrine Arntzen presenterer sin forretningside FOTO: Kjetil Nilsen, HIH

Dei er no inne i siste runde med kreative prosessar, grubling og kjølige økonomiske analyser – snart skal nye studentbedrifter blomstre.0