Behov for olje og gass forbi 2040

Behov for olje og gass forbi 2040

Administrerende direktør i Norsk Olje og Gass, Karl Eirik Schjøtt- Pedersen FOTO: Pressefoto Norsk Olje og Gass

I World Energy Outlook 2015 viser at olje og gass vil være en svært sentral del av verdens energikonsum forbi 2040.0