Mystisk lys over Øst-Finnmark var russisk satelittt

Mystisk lys over  Øst-Finnmark var russisk satelittt

Illustrasjonsbilde

Og i dag skytes detopp en ny.0