Mye rein og elg på E10

Bilister bes være på vakt.0