Motordagen i bilder

Motordagen i bilder

FOTO: Børge Jentoftsen

Nyt bil, sykkel og folkemengden i ro og fred0