Mørkt i Harstad og nesten hele Nord-Norge

Strømmen gikk. Og så kom den igjen0