Mistenker tyvfiske på truet ørretbestand

Sideelv til Altevatn har forbud mot fiske!0