Mer HURRA fra Harstad

Mer HURRA fra Harstad

FOTO: Liv Hege Heil

Fra oppstart ved sykehuset, og litt fra Hålogalandshallen.0