MC mot bil på Evenskjer

Heldigvis ikke alvorlige skader på personer.0