Mann skadet da fjøsgulvet sviktet.

Flere kyr døde også0