Mandag kommer Prestbakmo og "åpner" arbeidet

Klar fo raksjon Hagebyveien.0