Må ettersikre 848. Veien blir tidvis stengt, men ferga går som normalt

Må ettersikre 848. Veien blir tidvis stengt, men ferga går som normalt

 

Det her blitt avdekket en del ustabile masser, og det er behov for ytterligere arbeid for å sikre dette.0