Sametinget strider mot menneskerettighetene!

Sametinget strider mot menneskerettighetene!

FOTO: Sametinget

Ingrid Nordmark vil ha fjernet Sametinget etter funn hun mener sier at samer IKKE er urfolket i Norge.0