Over 50.000 har rømt fra offentlig sektor.

Over 50.000 har rømt fra offentlig sektor.

10.000 barnehageansatt har forlatt offentlig sektor de siste årene. Illustrasjonsfoto

LESERBREV FRA ANSATTE I HARSTAD KOMMUNE: Uten fornying og forbedring vil ennå flere forsvinne.0