– Ikke er fritt frem for kommunens administrasjon, næringsdrivende eller havnas administrasjon til å gjøre som de vil!

– Ikke er fritt frem for kommunens administrasjon, næringsdrivende eller havnas administrasjon til å gjøre som de vil!

"Arealtegning av Jim Myrstad på oppdrag fra Harstad Havn illustrerer mulige løsninger for arealdisponering av utfylte masser".

LESERBREV: Gruppelederen i Harstad Høyre forlanger fortgang i arbeidet med sentrumsplanen.0